Hoppa till sidans innehåll

Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Öppet brev - nedskärning av föreningsstöd

27 JUN 2019 15:35
Som företrädarorganisation för föreningsidrotten i Göteborg oroas vi över konsekvenserna av de sparåtgärder som föreslagits hos Stadsdelsnämnd Angered.
  • Uppdaterad: 27 JUN 2019 15:35

Kraftiga neddragningar av föreningsstödet – både vad gäller kontanta medel och personal/handläggare – kommer orsaka omedelbara negativa effekter för idrotten i området. Det drabbar förstås föreningarna, deras aktiviteter, ledare och aktiva. Det innebär också med stor sannolikhet ett bakslag i det samlade arbetet för ett mer jämlikt och tryggt Göteborg som idrottsrörelsen är med och bidrar till. Frågan som måste ställas är: Vad kostar det i förlängningen om man inte investerar i idrott och förebyggande insatser?

Angered är en av de stadsdelar där vi ser att idrotten behöver extra stöd. Det senaste decenniet har tyvärr många klubbar tvingats lägga ner verksamhet till följd av brist på ledare och aktiva, låg föreningskunskap eller svårigheter att klara administrationen kring de kommunala bidragen. På sistone har vi dock kunnat skönja en vändning – mycket till följd av samverkan och gemensamma initiativ från det offentliga och det civila samhället. Som exempel kan nämnas öppna träningar, lovaktiviteter och prova-på-idrott som föreningar i stadens socioekonomiskt utsatta områden bedriver. Förra året lockade de verksamheterna drygt 24 000 deltagare, många som annars aldrig hade kommit i kontakt med föreningsidrotten, stor del av dem kom från Angered. Vi ser hur nya ledare tillkommer, nya föreningar bildas…

Den positiva utvecklingen riskerar nu att gå om intet.

Vi har förståelse för den ansträngda ekonomiska situationen i SDN Angered, liksom att lokala politiker och tjänstemän är tvingade att vidta åtgärder. Vi har däremot svårt att se långsiktigheten i att stänga fritidsgårdar och att strypa stöd till föreningar.

Idrotten i området ger mängder av barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning, ett positivt sammanhang, hopp och tro på framtiden. De ideella ledarna tar ett enormt socialt ansvar, trots att många eldsjälar sedan länge går på knäna. Med föreslagna nedskärningar (från nämndens sammanträde 25/6) minskar föreningarnas förmåga att genomföra aktiviteter – med påtaglig risk för ökat utanförskap, otrygghet och individer som hamnar på fel sida av lagen. Har det gjorts någon konsekvensanalys? En förövare som gång på gång hamnar i fängelse, till exempel en gängkriminell, uppskattas av Brottsförebyggande rådet (Brå) skapa långsiktiga samhällskostnader på mer än nio miljoner kronor. En måttlig misshandel kostar sex miljoner.

Med ovanstående vill vi vädja till anställda och förtroendevalda, med ansvar för SDN Angered och hela Göteborgs Stad, att undvika ytterligare nedskärningar av föreningsstödet.

Vi finns som alltid till hands för att diskutera föreningsidrott, dess förutsättningar och den samhällsnytta som den genererar. 

Västra Götalands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland

Johan Gadd, distriktsidrottschef
Tel: 070-926 58 72
Mejl: This is a mailto link

Styrelsen, genom
Lars Sundling, ledamot
Tel: 070-856 90 10

Not: Vid nämndsammanträdet den 25/6 behandlades ärendet om ekonomisk åtgärdsplan för SDN Angered. Där föreslogs omfattande sparåtgärder, bland annat minskat föreningsstöd om 2 miljoner kronor. Ärendet återremitterades till förvaltningen och ska behandlas på nytt vid nämndens möte den 2/7.

Postadress:Västra Götalands Idrottsförbund
Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Besöksadress: Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Kontakt:Tel: 0317266000
Fax: 0317266009
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss