Hoppa till sidans innehåll

Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: JOSEFINE LOFTENIUS

Idrottens arbete för barns trygghet stärks

24 MAJ 2019 18:57
Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning.
  • Uppdaterad: 24 MAJ 2019 18:57

Det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla. Beslutet, som får effekter både nationellt och lokalt i Västra Götaland, väntas tas under lördagen på Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping.

Nolltolerans
Representanter från RF:s 71 medlemsförbund samlas under helgen och fattar beslut i viktiga framtidsfrågor. De tar bland annat ställning till styrelsens förslag om ändringar i stadgarna, som ska förtydliga att idrottsrörelsen lever enligt sin värdegrund.

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

– Idrotten är en plats för glädje, utveckling och gemenskap där barn, unga och vuxna alltid ska kunna känna sig trygga. Att vara idrottsledare är ingen rättighet och om man som ledare bryter mot idrottens värdegrund ska det självklart få kännbara konsekvenser, säger Johan Gadd, distriktsidrottschef Västra Götalands Idrottsförbund.

– De ändringar som nu föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi inom idrottsrörelsen har. 

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott
Idrotten har under de senaste åren stärkt arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer. Bland annat har varje idrottsdistrikt en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott. I Västra Götaland jobbar Emma Svensson som sakkunnig och henne kan ledare, tränare och styrelser vända sig till för råd och stöd om något skulle inträffa.

– Med ett tydligt och bra regelverk som grund kan vi lokalt i föreningarna och förbunden arbeta vidare med värdegrundsfrågor, olika typer av utbildningar, sunt ledarskap och trygga miljöer för barnen, säger hon.

RF har sedan tidigare tillsammans med Bris tagit fram Barnens spelregler och Bris har öppnat en stödlinje för idrottsledare. Under fjolåret fastställdes dessutom en uppförandekod för idrotten och det inrättades en idrottsombudsman och visselblåsarfunktion inom RF.

Skärpningar för en trygg idrott
För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund föreslår Riksidrottsstyrelsen ett flertal ändringar:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder. Straffet för den som allvarligt kränkt någon ändras från avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år.
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks, från tidigare två månader.
  • Idrottsombudsmannens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Föreningar ska (istället för uppmanas att) begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.
  • Möjligheten för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund ska skrivas mer tydligt.

– Förslagen förstärker vår ställning kring att barnens trygghet är det viktigaste vi har att jobba med, säger Emma Svensson.

 

KONTAKT:
Emma Svensson
Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott
Västra Götalands Idrottsförbund / SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland.
This is a mailto link, tel. 0709-26 58 24

Johan Gadd
Distriktsidrottschef 

Västra Götalands Idrottsförbund / SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland. 
This is a mailto link, tel. 0709-26 58 72

 

FAKTA: Förslagen och vad som redan gjorts
Stadgeändringen är sista pusselbiten i idrottsrörelsens stärkta arbete för tryggare idrottsmiljöer. Under fjolåret kom idrottsombudsman, visselblåsarfunktion och idrottsrörelsens uppförandekod på plats. Sedan tidigare finns även sakkunniga i barn- och ungdomsidrott i alla RF/SISU-distrikt. RF har också tagit fram stödmaterial till föreningar: Barnens spelregler, i samarbete med Bris, och Skapa trygga idrottsmiljöer, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Hitta rätt om värdegrunden bryts
Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).

Det går även att ta kontakt med VGIF/SISU där det finns sakkunnig i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan och utreda ärenden. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Kontakta polisen vid brott
Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot Riksidrottsförbundets stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Här kan du läsa förslagen till ändringar i stadgarna, som ska beslutas om på Riksidrottsmötet. Allt du behöver veta om Riksidrottsmötet hittar du på rf.se/rim.

Skribent: Magnus Pettersson

Postadress:Västra Götalands Idrottsförbund
Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Besöksadress: Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Kontakt:Tel: 0317266000
Fax: 0317266009
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss