Hoppa till sidans innehåll

Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: DANIEL ERIKSSON

Högre fart i arbetet för jämställd idrott!

2017-12-01 14:03
Idrotten behöver påskynda arbetet med jämställdhet. Det blev ännu tydligare tack vare uppropet #timeout. Västra Götalands Idrottsförbund kan ge stöd till föreningar och förbund som vill utvecklas på området.
  • Uppdaterad: 2017-12-01 14:03

Längst ner i texten finns tips för att arbeta vidare med jämställdhet.

Den 22 november publicerade Dagens Nyheter ett upprop under namnet #timeout där många kvinnor berättar om sexism, machokultur, sextrakasserier och övergrepp inom idrotten. Ännu fler har skrivit under för att visa sitt stöd. Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna välkomnar den debatt om jämställdhet som följt med uppropet. Vi vill också ge vårt stöd till alla de som blivit utsatta för övergrepp eller trakasserier.

– Det vi ser är ett viktigt vittnesmål från idrottsrörelsens egna medlemmar. Det är bedrövande, oacceptabelt och fruktansvärt illa att det förekommer, säger distriktsidrottschef Johan Gadd.

Metoo-rörelsens framväxt har satt jämställdhetsfrågan i fokus både i Sverige och i stora delar av världen. Nästan varenda bransch berörs på något sätt. När kvinnor och ickebinära personer lanserade hashtaggen #timeout fick vi inom svensk idrott anledning att vända blickarna inåt. Det är bra att de som blivit utsatta nu vågar berätta. Det ger idrottens organisationer en tydligare bild av läget och vi tror att det kommer bidra positivt till det redan pågående jämställdhetsarbetet.

Johan Gadd igen.

– Vi vet att jämställdhet är en förutsättning för en framgångsrik idrott. Bara om alla känner sig välkomna, trygga och betydelsefulla kan vi fortsätta locka medlemmar och förbli en viktig samhällsaktör även i framtiden.

Samtidigt som självrannsakan är en del i processen är det viktigt att påminna om idrottens samhällsnytta även vad gäller jämställdhet. Många är de föreningar som ser till att ge lika goda förutsättningar för kvinnor, män, tjejer och killar. Där blir idrotten – oavsett om man är spelare eller ledare – en plats för glädje, gemenskap och utveckling, en plats att trivas på och där man kan växa både i sin roll i föreningen och som människa. Idrottsrörelsen har mycket att vara stolt över.

Men generellt behöver jämställdhetsarbetet skyndas på och därför har svensk idrott gemensamt pekat ut just jämställdhet som ett av de prioriterade områdena under de kommande åren. Vid Riksidrottsmötet i maj i år antogs flera tydliga mål, till exempel om kvotering för könsblandade styrelser och valberedningar på förbundsnivå.

Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna jobbar lokalt för att öka jämställdheten i föreningar och förbund i distriktet. Våra konsulenter möter dagligen idrottare, ledare och klubbrepresentanter för att prata värdegrund och vi erbjuder utbildningar och föreläsningar på temat.

Distriktsidrottschef Johan Gadd uppmanar föreningslivet att belysa frågan om jämställdhet och att ta alla signaler om missförhållanden på allvar. Jämställdhet är ingen kvinnofråga, konstaterar han.

–  Tvärtom, det här handlar om allt från strukturer och normer till snacket i omklädningsrummet. Och där har vi män och killar möjlighet att skapa förändring nu. Det ansvaret vill jag se att fler tar.

Distriktsförbundets stödfunktion
För hjälp med ert jämställdhetsarbete eller ärenden gällande sexuella trakasserier och övergrepp, hör av er till er kontaktperson/idrottskonsulent hos SISU Idrottsutbildarna.

Mer information:
Eleonore Tammermo, sakkunnig jämställdhet.
This is a mailto link / 070-926 58 32

Policy och riktlinjer
Varje förening och förbund bör ha en uttalad nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Ta del av VG-idrottens policydokument – för att jobba vidare i er egen arbetsmiljö. Vi kan ge stöd i det arbetet.

http://www.vgidrott.se/globalassets/vastsvenska-idrottsforbundet-intranat/dokument/personal/personalhandbok/nr-9_policy-krankande-sarbehandling.pdf

Mer information:
Eleonore Tammermo, sakkunnig jämställdhet.
This is a mailto link / 070-926 58 32

Utbildning i jämställdhet
På kursen Jämställdhetsstrategier (ges våren 2018) gör vi tillsammans en kartläggning av föreningens nuläge och ni får verktyg att ta fram en strategi på hemmaplan.

Mer information:
Anette Ellefsen
This is a mailto link / 0709-26 58 33

Kom igång med ert jämställdhetsarbete på egen hand, via det digitala material som finns på utbildningswebben Inkluderande idrott.

Normmedveten idrott, informationsfilm
Det finns en machokultur och maskulinitetsnorm inom idrotten, vilket är ett problem för jämställdheten. Kolla in den här filmen från SISU Idrottsutbildarna!

Skribent: Magnus Pettersson

Postadress:Västra Götalands Idrottsförbund
Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Besöksadress: Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Kontakt:Tel: 031-726 60 00
Fax: 031-726 60 09
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss