Hoppa till sidans innehåll

Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: LINNEA RHEBORG

Anläggningar är en investering i folkhälsa

10 SEP 2019 16:35
Stillasittandet bland barn och unga är ett hot mot folkhälsan. Motion och idrott däremot är främjande faktorer för ett friskare liv. Men idrottsföreningar behöver någonstans att vara, annars uteblir förstås de goda effekterna.
  • Uppdaterad: 10 SEP 2019 16:35

OPINION
Som företrädarorganisation för föreningsidrotten i Västra Götalands kommuner vill vi öppna upp för en fördjupad dialog med politiker och tjänstemän kring de lokala behoven av anläggningar och miljöer för idrott.

Historiskt sett har föreningsidrotten i Sverige haft goda förutsättningar och en bra tillgång till idrottsytor, inte minst tack vare att kommunerna själva byggt eller understött byggnation och drift av anläggningar. Även idag är kommunerna den viktigaste medspelaren för den ideella föreningsidrotten - men frågan om anläggningstillgången upplevs av många föreningar som deras största utmaning.

Väl medvetna om det ekonomiska läget i en förväntat svagare konjunktur de kommande åren, vill vi framföra några av våra önskemål och rekommendationer om en strategisk satsning på idrottsanläggningar:

Inventera utbud och efterfrågan.
Ta gärna hjälp av lokala idrottsföreningar och oss i distriktsidrottsförbundet.

Gör en långsiktig utvecklingsplan.
Lämpliga markområden för idrott behöver pekas ut redan i översiktsplanen och i fördjupade översiktsplaner. För att det ska vara möjligt behövs en långsiktig utvecklingsplan för idrottsanläggningar och idrottsmiljöer där behoven beskrivs.

Utred förutsättningarna för olika idrotter.
Anläggningsstöd kan ges i olika former. För ökad rättvisa, klarlägg fördelningen av direkta medel samt subventioner till dels de idrotter som hyr kommunala anläggningar, dels de som driver sina egna.

Använd principen Skola & Fritid.
Anläggningar som används av skolan på dagtid och av föreningsliv och allmänhet på kvällar ger ett effektivt resursutnyttjande. Vid nybyggnation och renovering av t.ex. sporthallar behöver hänsyn tas till idrottens behov (linjerat innermått 40x20 meter, takhöjd, förrådsutrymmen mm).

Samverka över kommungränser.
En enda kommun kan inte erbjuda anläggningar för alla typer av idrott. Men det finns möjlighet att samarbeta med andra kommuner för att ge fler barn och unga möjlighet att prova olika idrotter.

Vi vet att människor med god tillgång och geografisk närhet till idrottsanläggningar rör på sig mer och mår bättre. Det leder till friskare invånare och lägre samhällskostnader för omvårdnad och sjukvård. Men just idrottsanläggningar är en av få punkter där idrottsrörelsen inte klarar sin verksamhet utan stöd från kommunsektorn. I gengäld bidrar idrotten med en mängd goda effekter för både individ och samhälle.

Vi på distriktsförbundet gör vad vi kan genom fördelning av statliga investeringsmedel till lokala idrottsanläggningar. Vi är tacksamma för kommunsektorns stöd till föreningsidrotten.

LÄS MER:
- Idrottens effekter på människa och samhälle (Se folder – klicka här)

Johan Gadd                                                               
Distriktsidrottschef 
This is a mailto link                                                  
070-926 58 72

Anita Zetterman
Vice ordförande
070-893 35 65

Postadress:Västra Götalands Idrottsförbund
Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Besöksadress: Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Kontakt:Tel: 0317266000
Fax: 0317266009
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss