Hoppa till sidans innehåll

Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Rörelsesatsning i skolan

En satsning av regeringen för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.
  • Uppdaterad: 14 SEP 2018 09:50

Regeringens satsning Samling för daglig rörelse består av flera aktörer som arbetar för att få fler barn i rörelse. Riksidrottsförbundet, Gymnastikoch idrottshögskolan, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och
Lärarnas Riksförbund/Svenska idrottslärarföreningen står tillsammans med regeringen bakom satsningen.

Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden
Riksidrottsförbundets uppdrag är att genomföra en nationell kraftsamling, med start 2018, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen.

En kraftsamling som ligger i linje med idrottsrörelsens vision, att vi vill ha världens bästa idrott. En idrott där fler får möjlighet att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Vi drivs också av vår verksamhetsidé som säger att vi idrottar för att ha roligt, må bra och utvecklas genom hela livet. Idrottsrörelsen vill att många fler ska få denna möjlighet. Att tillsammans med skolan jobba utifrån rörelseförståelse är ett sätt.

Satsningen leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän.

Målgruppen är årskurs F-6 på utvalda skolor
Målet är att ge barnen en grund för fysisk aktivitet som kan bestå under hela livet. En grund som byggs utifrån det som vi kallar för rörelseförståelse.

Ett begrepp som innefattar så mycket mer än bara rörelse. Det går ut på att utveckla alla dimensioner hos en individ.

Skolverkets uppdrag
Regeringen har även gett Skolverket specifika uppdrag för att främja fysisk aktivitet och möjliggöra barns rörelseförståelse. Du kan läsa mer om Skolverkets satsning: Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i
skolan på regeringen.se.

Vad är rörelseförståelse?
Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet.

  • Att vilja – är att finna motivation.
  • Att våga – är att ha självförtroende/självkänsla och våga göra misstag.
  • Att kunna – är känslan av kompetens.

Dessa tre komponenter skapar en helhet men är individuella. Varje barns behov av stöd och verkty ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet.

Barn och unga rör sig för lite
Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för väl befinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag.* För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

*De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skolan och på fritid, rapport från Centrum för idrottsforskning 2016.

Läs mer om Rörelsesatsningen här

Skribent: Jonas Ligården Neijmer

Kontaktperson distrikt

Alexandra Wiberg
Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda
072-523 20 50
This is a mailto link

Erik Lundstedt
Töreboda, Gullspång, Mariestad
0734-02 28 01
This is a mailto link

Charlotte Henrysson
Sjuhärad
0709-26 57 93
This is a mailto linkPostadress:Västra Götalands Idrottsförbund
Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Besöksadress: Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Kontakt:Tel: 0317266000
Fax: 0317266009
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss