Hoppa till sidans innehåll

Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i västra Sverige. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Folkhälsa

  • Uppdaterad: 19 JAN 2017 16:39

En injektion för bättre hälsa

Håller idrott på att bli en klassfråga? Den frågan har idrottsrörelsen i Västra Götaland ställt sig en längre tid. Ur detta har ett nytt projekt vuxit fram. Det ska bli en injektion för idrottsrörelsen i regionen till att ta initiativ och genomföra insatser kring folkhälsa och på så sätt bidra till en mer jämlik hälsa. 

Målbilder för projektet
Våra målbilder är en idrottsförening där fler barn och unga finner glädjen i att delta i fysiska aktiviteter och en föreningsgemenskap. Där vuxna och äldre i större utsträckning erbjuds möjligheter till fysisk aktivitet och föreningsgemenskap. Där fler människor med olika kulturell bakgrund erbjuds och inskolas i ett ideellt ledarskap samt ges möjligheter att få uppleva en föreningsgemenskap. 

Vi vill att projektet bidrar till:

  • en idrottsrörelse med ännu större insikt och förståelse kring sin roll och uppgift att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar,
  • att utveckla och stödja lokala utvecklingsprojekt som syftar till att erbjuda fler barn, ungdomar och vuxna möjligheter till fysisk aktivitet,
  • ett ledarskap som i större utsträckning skapar mångfald och delaktighet,
  • idrottsföreningar som en ännu mer attraktiv mötesplats,
  • att utveckla nya nätverk så väl inom idrottsrörelsen som med aktörer utanför den.

Så här kommer vi att jobba
Idrottsföreningar ges möjlighet att presentera utvecklingsprojekt tillsammans med andra föreningar och aktörer. Vi kommer bidra till nätverksbyggande kring lokala initiativ/anläggningar där vi tillsammans kan förverkliga våra målbilder.

Utbildningsinsatser och mötesplatser kommer att genomgöras som en injektion för idrottsföreningar, kommunala tjänstemän, företagare etc. Tillsammans med ett antal föreningar/aktörer kommer vi gemensamt söka ett huvudprojekt.

Skribent: Lars Lindfors

Postadress:Västra Götalands Idrottsförbund
Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Besöksadress: Mejerigatan 1
412 76 Göteborg

Kontakt:Tel: 0317266000
Fax: 0317266009
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss